Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Á được thành lập theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0200772620 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 29/11/2007. 

 • Lễ khởi công 03 tàu dầu 7.200T

  Lễ khởi công 03 tàu dầu 7.200T
 • cơ sở hạ tầng

  cơ sở hạ tầng
 • Thương hiệu

  Thương hiệu
 • Lễ kỉ niệm 4 năm thành lập công ty

  Lễ kỉ niệm 4 năm thành lập công ty
Văn bản thông báo nội bộ
Thông báo thay đổi giờ làm việc  (Ngày đăng: 16/06/2011)

Phòng tổ chức thông báo thay đổi giờ làm việc mùa hè từ ngày 15/04/2011.

 

 

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC

Số : ….. / TB - TCHC

 

Kính gửi : CÁC ĐƠN VỊ TRONG TOÀN CÔNG TY

 

Bắt đầu từ ngày 15/04/2011, Công ty làm việc theo giờ mùa hè như sau :

1)      Thời gian làm việc :

-           Buổi sáng từ : 7h đến 11h30’

-           Buổi chiều từ : 13h30' đến 17h

2)      Thời gian khởi hành của xe ô tô đưa đón CBCNV :

-           Buổi sáng : 6h25' (Tại Công ty Việt Nhật)

-           Buổi chiều : 17h15’ (Tại công ty : Kim Sơn, Lê Thiện, An Dương, HP)

 

Vậy phòng Tổ chức Hành chính đề nghị các phòng Ban phân xưởng thực hiện nội dung thông báo trên.

 

 

 

 

 

 

Hải Phòng, ngày 11 tháng 04 năm 2011

CÔNG TY CP CNTT ĐÔNG Á