Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Á được thành lập theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0200772620 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 29/11/2007. 

 • Lễ khởi công 03 tàu dầu 7.200T

  Lễ khởi công 03 tàu dầu 7.200T
 • cơ sở hạ tầng

  cơ sở hạ tầng
 • Thương hiệu

  Thương hiệu
 • Lễ kỉ niệm 4 năm thành lập công ty

  Lễ kỉ niệm 4 năm thành lập công ty
Hoạt động doanh nghiệp
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG CÔNG TY  (Ngày đăng: 25/08/2011)

Tổ chức Công đoàn hoạt động tích cực, thực sự là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, động viên được CBCNV tích cực lao động sản xuất hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

 

 

 

Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Á được thành lập ngày 29-11-2007, trụ sở tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, ngành nghề chính là đóng mới các loại phương tiện thủy từ 5.200 tấn đến 15 nghìn tấn và sản xuất - kinh doanh một số lĩnh vực khác.

 

Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức Đảng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, thực hiện Chỉ thị 07 CT/TW ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị "Về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ", ngay sau khi đi vào hoạt động, Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp.

 

Sau 3 tháng chuẩn bị các yếu tố, điều kiện quy trình thủ tục (từ tháng 1 đến tháng 3 - 2008), với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy An Dương, tháng 4-2008 Chi bộ Đảng Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Á ra đời, được Huyện ủy An Dương ra quyết định thành lập. Ngày đầu thành lập Chi bộ có 12 đảng viên, Chi ủy do cấp trên chỉ định gồm 3 đồng chí.

 

Trong 3 năm hoạt động, Chi bộ đặc biệt quan tâm công tác tổ chức, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần gương mẫu của đảng viên. Chi bộ chăm lo phát triển đảng viên mới. Qua 3 năm Chi bộ đã kết nạp mới 9 đảng viên. Chi bộ đã thực sự phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo hoạt động sản xuất - kinh doanh, định hướng tư tưởng, góp phần xây dựng Công ty không ngừng phát triển.

 

Chi bộ quan tâm xây dựng các tổ chức quần chúng. Đoàn Thanh niên được thành lập và hoạt động thường xuyên, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, nâng cao tay nghề; giáo dục pháp luật, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự phát triển của Công ty. Qua các phong trào, Đoàn đã giới thiệu 15 đảng viên tham gia học lớp đối tượng Đảng. Đã có 9 đoàn viên ưu tú được Chi bộ kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

 

Tổ chức Công đoàn hoạt động tích cực, thực sự là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, động viên được CBCNV tích cực lao động sản xuất hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

 

Để tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp, trong thời gian tới, Chi bộ chủ trương tập trung đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, tiếp tục nâng cao chất lượng lên một bước, coi trọng thực chất và hiệu quả. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn hoạt động của Chi bộ với sự phát triển doanh nghiệp; làm tốt công tác kết nạp đảng viên mới. Thông qua các hoạt động này góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

 

                            NGHIÊM ĐÌNH PHÚC