Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Á được thành lập theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0200772620 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 29/11/2007. 

 • Lễ khởi công 03 tàu dầu 7.200T

  Lễ khởi công 03 tàu dầu 7.200T
 • cơ sở hạ tầng

  cơ sở hạ tầng
 • Thương hiệu

  Thương hiệu
 • Lễ kỉ niệm 4 năm thành lập công ty

  Lễ kỉ niệm 4 năm thành lập công ty
Hoạt động doanh nghiệp
Đại hội đại biểu đảng bộ công ty CP CNTT Đông Á nhiệm kỳ 2010 - 2015 (Ngày đăng: 24/06/2011)

Ngày 21/5/2010 Đảng bộ Công ty Đóng tàu Phà Rừng đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII nhiệm kỳ 2010 – 2015. Tham gia Đại hội gần đại biểu đại diện cho 259 Đảng viên trong đoàn Công ty.Trên cơ sở thực tiễn sản xuất tại Công ty, các đại biểu tham dự Đại hội đã đi sâu đánh giá, kiểm điểm kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ I, phân tích cụ thể những vấn đề còn tồn tại và rút ra những bài học kinh nghiệm để góp phần lanh đạo đơn vị vượt qua khó khăn, thử thách trước mắt để ổn định phát triển bền vững, đảm bảo đời sống và việc làm cho người lao động. Đồng thời kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty lần thứ II, vạch ra phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới, tham gia góp ý kiến đóng góp bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Đông Á lần thứ I.


Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Công ty lần thứ XIII gồm 4 đồng chí đại diện cho trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của toàn Công ty để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ II. 


Được thành lập từ 10/2008 đến nay, Đảng bộ Công ty CP CNTT Đông Á đã kiện toàn hệ thống chính trị( tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên) đồng bộ, thống nhất với chính quyền, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và công nhân viên, người lao động đoàn kết, thống nhất, đề cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo vượt khó khăn, thách thức, giành được những kết quả khá toàn diện trong sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể, nhận được nhiều phần thưởng của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW và Đảng uỷ Tập đoàn CNTT.


PKH