Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Á được thành lập theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0200772620 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 29/11/2007. 

  • Lễ khởi công 03 tàu dầu 7.200T

    Lễ khởi công 03 tàu dầu 7.200T
  • cơ sở hạ tầng

    cơ sở hạ tầng
  • Thương hiệu

    Thương hiệu
  • Lễ kỉ niệm 4 năm thành lập công ty

    Lễ kỉ niệm 4 năm thành lập công ty
Liên hệ
Họ tên
Email
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung