Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Á được thành lập theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0200772620 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 29/11/2007. 

 • Lễ khởi công 03 tàu dầu 7.200T

  Lễ khởi công 03 tàu dầu 7.200T
 • cơ sở hạ tầng

  cơ sở hạ tầng
 • Thương hiệu

  Thương hiệu
 • Lễ kỉ niệm 4 năm thành lập công ty

  Lễ kỉ niệm 4 năm thành lập công ty
Xây dựng công trình
Dự án đường triền 1500T (Ngày đăng: 25/06/2011)

Việc lựa chọn phương án và kích thước kết cấu các hạng mục công trình căn cứ theo các tiêu chuẩn qui phạm hiện hành liên quan đến thiết kế xây dựng các công trình thuỷ công trong các Công ty, Nhà máy đóng tàu như sau:

 22 TCN 207- 92, 22 TCN 222- 95, TCVN 4116- 85, TCVN 5571- 91 và các tiêu chuẩn thiết kế thuộc ngành chuyên môn hiện hành

Dạng đường triền dọc bậc nhất không có đường cong quá độ, có kết cấu ray trên dầm BTCT trên nền móng cọc tre, đá, cát

 

Triền dốc có độ dốc 1:19  dài 300m

 

Rộng: 15,5m

 

Đường triền bao gồm 4 ray đơn, mỗi tổ ray gồm có 2 ray P50 đặt cách nhau 1m. Hệ thống ray của đường triền được đặt trên 2 dầm BTCT có tiết diện b x h = 1,7m x 0,4m, khoảng cách tim 2 dầm dọc là 6,20m. Hai dầm dọc được nối với nhau bởi hệ thống dầm ngang có tiết diện 0,4m x 0,4m, khoảng cách giữa các dầm ngang là 0,5m

 

Hệ thống dầm dọc được tựa trên nền móng cát, đá  15,2m x 300m x 2,5m

 

Khi kéo tàu lên kết hợp 2 puly 100T và 1 tời 35T

 

Khi kéo hạ thuỷ tàu kết hợp 2 puly 100T; 1 tời 25T ngoài ra còn sử dụng 1 tời 35T để hãm tàu

 

PKH