Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Á được thành lập theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0200772620 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 29/11/2007. 

 • Lễ khởi công 03 tàu dầu 7.200T

  Lễ khởi công 03 tàu dầu 7.200T
 • cơ sở hạ tầng

  cơ sở hạ tầng
 • Thương hiệu

  Thương hiệu
 • Lễ kỉ niệm 4 năm thành lập công ty

  Lễ kỉ niệm 4 năm thành lập công ty
Gia công kết cấu
Dự án thi công kết cấu nhà đúc Hưng Thịnh Phát (Ngày đăng: 29/06/2011)

Ngày 12/09/2009, Công ty CP Kim khí Hưng Thịnh Phát và Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Đông Á đã cùng nhau thỏa thuận ký kết hợp đồng số 29/HĐKT/ HTPM – CNTTDA về việc Gia công chế tạo và lắp dựng Khung Nhà Đúc Nhà máy sản xuất phôi thép liên hoàn 500.000T/năm.

 

Theo Hợp đồng: 

-   Công ty CP CNTT  Đông Á có trách nhiệm chủ động tự tổ chức, điều hành thực hiện “Gia công chế tạo và lắp dựng  phần kết cấu khung nhà đúc nhà máy sản xuất phôi thépthuộc Dự án nhà máy sản xuất phôi thép liên hoàn 500.000 tấn/năm đảm bảo theo đúng các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế mà bên chủ đầu tư cung cấp và các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan, phù hợp với tiến độ thực hiện chung của Dự án và đáp ứng các Yêu cầu kỹ thuật như đề cập trong hồ sơ thiết kế đã được Bên chủ đầu tư phê duyệt và cung cấp.

- Việc thi công phải tuân thủ đúng thiết kế đã được duyệt, áp dụng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật Gia công chế tạo đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên về chất lượng công trình của Bên A, Đơn vị thiết kế, chủ đầu tư, tư vấn giám sát và cơ quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng công trình.

- Bên B phải chịu trách nhiệm giám sát chất lượng GCCT đáp ứng tiến độ yêu cầu, mọi nhận xét về chất lượng vật tư vật liệu đưa vào công trình phải được Bên B ghi vào nhật ký công trình.