Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Á được thành lập theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0200772620 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 29/11/2007. 

 • Lễ khởi công 03 tàu dầu 7.200T

  Lễ khởi công 03 tàu dầu 7.200T
 • cơ sở hạ tầng

  cơ sở hạ tầng
 • Thương hiệu

  Thương hiệu
 • Lễ kỉ niệm 4 năm thành lập công ty

  Lễ kỉ niệm 4 năm thành lập công ty
Cơ cấu tổ chức
Chức năng - nhiệm vụ Phân xưởng Cơ điện (Ngày đăng: 16/06/2011)

Phân xưởng Cơ điện là đơn vị thuộc bộ phận sản xuất của công ty, có chức năng quản lý, vận hành hệ thống lưới điện trong toàn công ty, phục vụ hoạt động sản xuất trong lĩnh vực cơ điện và trực tiếp thi công các phần việc theo hợp đồng kinh tế

 

 

I. Chức năng

            - Phân xưởng Cơ điện là đơn vị thuộc bộ phận sản xuất của công ty, có chức năng quản lý, vận hành hệ thống lưới điện trong toàn công ty, phục vụ hoạt động sản xuất trong lĩnh vực cơ điện và trực tiếp thi công các phần việc theo hợp đồng kinh tế.

II. Nhiệm vụ

            - Quản lý, vận hành hệ thống lưới điện, các thiết bị sử dụng điện năng phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt và bảo vệ trong toàn Công ty.

            - Gia công cơ khí, thực hiện các phần việc của hợp đồng kinh tế được ký kết giữa công ty và khách hàng. Tổ chức sản xuất đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và trang thiết bị.

            - Trực tiếp quản lý thiết bị máy móc thuộc Phân xưởng như : trạm biến áp, máy tiện, bào, khoan, máy cắt tôn, máy đột dập, xe cần trục…, gián tiếp quản lý máy móc trang thiết bị điện trong toàn Công ty.

            - Phối kết hợp với các đơn vị trong toàn Công ty để xử lý và khắc phục hậu quả khi có tai nạn hoặc hoả hoạn xảy ra, đồng thời trực tiếp tham gia vào quá trình điều tra tai nạn cùng với các cơ quan chức năng.

            - Theo dõi thống kê lao động, tiền lương. Tổng hợp lao động, tiền lương hàng tháng, quý, năm làm cơ sở để điều tiết lao động, xây dựng định mức tiền công, tiền lương và giải quyết các chế độ cho người lao động.

III. Quyền hạn

            - Ký các giấy tờ liên quan khi thi công các sản phẩm, ký các bảng chấm công, tạm ứng, thanh toán lương cho cán bộ công nhân  trong đơn vị.

            - Ký lệnh sản xuất của Phân xưởng. Ký biên bản bàn giao vật tư trang thiết bị.

            - Đề xuất các biện pháp về thực hiện các chế độ đối với người lao động, công tác an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. Kịp thời đề nghị Hội đồng Khen thưởng Công ty khen thưởng những cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

            - Ký các đơn của cán bộ công nhân viên trong phân xưởng trước khi gửi lên các phòng ban liên quan.

            - Có quyền tạm đình chỉ đối với cán bộ công nhân dưới quyền khi chống lệnh sản xuất hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng Nội quy- Quy định của Công ty và Pháp luật Nhà nước đồng thời báo lên lãnh đạo Công ty biết.

 

================================