Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Á được thành lập theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0200772620 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 29/11/2007. 

 • Lễ khởi công 03 tàu dầu 7.200T

  Lễ khởi công 03 tàu dầu 7.200T
 • cơ sở hạ tầng

  cơ sở hạ tầng
 • Thương hiệu

  Thương hiệu
 • Lễ kỉ niệm 4 năm thành lập công ty

  Lễ kỉ niệm 4 năm thành lập công ty
Cơ cấu tổ chức
Chức năng - nhiệm vụ Phân xưởng Vỏ (Ngày đăng: 16/06/2011)

Phân xưởng Vỏ là đơn vị thuộc bộ phận sản xuất của công ty đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sản xuất, là đơn vị chủ lực của công ty trong hoạt động sản xuất, thi công các phương tiện.

 

I. Chức năng

         Phân xưởng Vỏ là đơn vị thuộc bộ phận sản xuất của công ty đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Kỹ thuật, là đơn vị chủ lực của công ty trong hoạt động sản xuất, thi công các phương tiện.

II. Nhiệm vụ

               - Trực tiếp tổ chức thi công đóng mới, sửa chữa các loại phưong tiện theo kế hoạch sản xuất của công ty. 

           - Sử dụng và bảo quản tốt máy móc và trang thiết bị được giao. Lập sổ theo dõi máy móc thiết bị, đảm bảo máy móc, trang thiết bị luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng.

           - Lập kế hoạch đầu tư đổi mới trang thiết bị và phương án sử dụng máy móc trang thiết bị đạt hiệu quả cao nhất.

            - Thực hiện sản xuất đảm bảo tuyệt đối an toàn. Thực hiện nghiêm những quy định về an toàn lao động. Phối kết hợp với các đơn vị trong toàn Công ty để xử lý và khắc phục hậu quả khi có thiên tai hoặc hoả hoạn xảy ra. Tham gia vào quá trình điều tra tai nạn, cung cấp thông tin làm cơ sở để giải quyết chế độ cho người lao động.

            - Theo dõi, thống kê lao động, tiền lương. Tổng hợp lao động, tiền lương hàng tháng, quý, năm làm cơ sở để điều tiết lao động, tham gia xây dựng định mức tiền công, tiền lương và giải quyết các chế độ cho người lao động.

--------------------------------------------------------------------------